Ny kund i Workspace Evaluation

Vi har hjälpt Sotckholm Ambient att genomföra en ny undersökning via systemet Workspace Evaluation och vi har samtidigt lagt till den del funktionalitet.

Kortfattat kan man säga att Workspace Evaluation är ett verktyg för att mäta inomhusmiljön på arbetsplatser före och efter förändringar. Flera parametrar ingår och man tar i stor utsträckning hänsyn till personalens upplevelser.

Information