Hemsida för Stockholms medicinska biobank

Webbyråns uppdrag med att ta fram Stockholms medicinska biobanks nya hemsida omfattade design, hjälp att sätta struktur och lägga in och anpassa innhåll för att slutligen utveckla och drifta lösningen.

Som plattform för hemsidan valdes publiceringsverktyget Drupal tillsammans med det ramverk som vi tidigare tagit fram för SLL. Hemsidan innehåller väldigt många funktioner och moduler, allt från att enkelt disponera om layouten på startsidan och att hantera sidor till att skapa avancerad formulär, hantera arkivversioner med diarierföring mm.

Genom att använda Drupal och ett färdigutvecklat grundramverk kunde vi producera den nya hemsidan både snabbt och kostnadseffektivt. 

Utöver själva produktionen ansvarar vi på webbyrån även för drift inkl. support och förvaltning. Vi tar helt enkelt ett helhetsansvar för att allt fungerar.