Älvdalens kommun

Webbyråns senaste uppdrag är en ny webbplats för Älvdalen kommun baserad på EPiServer. Den nya hemsidan fick en omfattande struktur med många funktioner för att underlätta för alla de redaktörer som skulle arbeta med innehållet. EPiServer blev det CMS som valdes då det är stabilt och flexibelt och det används redan av många kommuner.

Uppdraget med att ta fram hemsidan omfattade alla delar från utformning, design och utveckling till testning, lansering och utbildning av redaktörer.

Vi på webbyrån hjälper självklart även Älvdalens kommun med med support och vidareutveckling efter leveransen av hemsidan.

Behöver du hjälp med din hemsida?

Webbyrån har lång erfarenhet av att producera hemsidor och andra webblösningar. Läs mer om vad vi kan göra under tjänster / hemsida