Älvdalens kommun

Älvdalens kommun är en av webbyråns äldre kunder. Kommunen ligger i Dalarna och har runt 8 000 invånare. I kommunen ryms förutom Äldalen även Idre, Särna som tidigare var storsocknar.  

Genom sin storslagna natur har turismen är en viktig inkomstkälla men man har även ett differentierat näringgsliv och väl utbyggd samhällsservice.

Webbyrån har hjälpt Älvdalens kommun med deras hemsida, från förstuide med behovsanalays och senare webbdesign till utveckling, utbildning och förvaltning.
Hemsidan har under åren utvecklats kontinuerligt.

Hemsidan baserades på webbpubliceringsystemet EPiServer CMS.

Söker du webbyrå i Gävle

Extrude Interactive är en webbyrå i Gävle som förutom hemsidor även utvecklar appar, presentationer för mässor och mycket annat. Förutom utveckling kan vi även hjälpa till med webbstrategi, förstudier, design och efter leverans ordnar vi drift och förvaltning.

Vi arbetar med lösningar baserade både på Linux och Windows och när det gäller hemsidor använder vi oss oftast av publiceringssystemen Drupal, Wordpress och EPiServer (vi skräddarsyr även system, moduler och plugins). 

När det gäller mobilappar jobbar vi med flera tekniker, bl.a. Xcode, Swift. Cordova mm.