Film Stockholm

Film Stockholm har sitt uppdrag från landstingets kulturnämnd och Svenska Filminstitutet och  är en del av Stockholms läns landstings kulturförvaltning. 

Film Stockholm är en resurs för de som arbetar med film och fungerar som samordnare för filmpedagogik, filmproduktion och visning inom Stockholms län. Film Stockholm hjälper dig som vill starta upp filmprojekt eller annan filmrelaterad verksamhet och behöver få stöd, rådgivning eller ha någon att bolla idéer med.

För Film Stockholm har vi utvecklat en ny webbplats baserad på Drupal. Webbplatsen innehåller en medlemssektion och funktioner för att via karta se var medlemmerna finns geografiskt. 

Webbplatsen är baserad på Drupal.