Make My Way

Make My Way arbetar med att kontrollera och certifiera offentliga lokaler för att säkerhetställa att de uppfyller tillgänglighetskraven.