Unilever

Företaget startades inte förrän 1930 men företagen som lade grunden för Unilever var väletablerade långt före 1900-talets början. Unilever tillverkar produkter inom b la livsmedel, hemrengöring och personlig hygien.

En av Unilevers största produkter är Becel.

Projekt