Emmi Nordic

Emmi är ett schweiziskt mejeriföretag som bl.a. saluför sortimentent Emmi Caffè Latte som är en serie mjölkdrinkar baserade på espresso och choklad. Läs mer om produkten: http://www.emmi-caffelatte.com. De saluför även olika typer av ostar och andra mejeriprodukter.

Emmi Nordic är Emmis nordiska försäljningskontor.