Förvaltning för utbyggd tunnelbana - SLL

Förvaltning för utbyggd tunnelbana inom SLL hanterar projektet som allmänt kallas för Nya tunnelbanan. Det handlar om att bygga ut Stockholms tunnelbanan med två helt nya spår och 10 nya hållplatser. 

För projektet har vi skapat en webbplats baserad på Drupal där de kan delge allmänheten och andra intressenter all information om det pågående projektet.