Mellansvenska Handelskammaren

Mellansvesnka Handelskammaren fungerar bl a som länk till det internationella handelskammarnätverket och kan därmed hjälpa företag med kontakter och information kring export och import. Via medlemmarna och medlemsträffar bidrar de även till att skapa lokala affärer.

Via utbildning, kurser och seminarier bidrar till kunskap och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar. De har även ett antal konsulter som kan stödja företag med frågor inom bl a handel och industri.

 

Vi är medlemmar i Mellansvenska handelskammare och har bl a genomfört föreläsningar för deras medlemmar på temat Digital kommunikation.