Svenska Bibelsällskapet

Svenska Bibelsällskapet är en ekumenisk organisation som grundades 1815. Deras målsättning är att göra bibeln känd och använd.