Gävle Hamn

Gävle Hamn är det självklara navet för import och export på ostkusten. Här skeppas Sveriges exportprodukter trä och stål ut i världen.

Gävle Hamn har åtta terminaler som tar emot ca 1000 fartygsanlöp per år. Den nya farleden in till hamnen gör att det nu går att ta emot fartyg som är 42 meter breda och som har ett djupgående på 12,2 meter.

Vi skapade en ny webbplats för Gävle Hamn och den byggde på Drupal 7 för att underlätta uppdateringar och framtida utveckling. I Drupal kan kunden själva redigare allt innehåll. På webbplatsen integrerade vi även en funktion för inkommande och avgående fartyg. I Drupal använde vi feeds för att hämta datat som fanns lagrat i ett externt system.