Falu Rödfärg

Falu Rödfärg har tillverkats sedan 1700-talet. Namnet Falu Rödfärg registrades som varumärke 1972 i form av den röda husgaveln. Varumärket garanterar att innehållet är Falu Rödfärg.

 

Extrude Interactive har tagit fram en ny webbplats åt Falu Rödfärg. Uppdraget bestod av både behovsanalys och utveckling av en ny webbplats med responsiv design i Wordpress, men även migrering av befintligt innehåll.