InsightLab

InsightLab jobbar med att stötta chefer och ledare genom att tillhandahålla relevant näringslivsinformation. Det handlar bl a om chefshandböcker, seminarier, omvärldsbevakning, rapporter och allt annat som kan hjälpa dig att bli en bättre och effektivare chef.

www.insightlab.se