Stockholms medicinska biobank

Vår kund Stockholms medicinska biobank arbetar för att skapa en effektiv och samordnad, verksamhet bl.a. genom att se till att vård- och forskningsprover samlas in, används och sparas via ett gemensamt system för provhantering och biobanking. I slutändan är syftet helt enkelt att skapa bättre vård för alla sinom Stockholms Läns Landsting.

Webbyrån har hjälpt till att skapa Stockholms medicinska biobanks drupalbaserade hemsida.