Medigo Hjärtstartare

Medigo är ett företag som säljer och hyr ut hjärtstartare men också utbildar i hjärt och lungräddning, första hjälpen, brandutbildningar mm. 

Deras kunder är alla som behöver hjärtstartare men främst företag, kommuner och landsting.

Egentligen borde det finnas en hjärtstartare på alla arbetsplatser men även i hemmen och i offentliga miljöer. Hjärtstopp drabbar ungefär 10 000 människor per år och av dem överlever bara ca: 500 personer. Om fler skulle få hjälp med hjärtstartare snabbare skulle fler överleva. Chansen att överleva ett hjärtstopp minskar med ca: 10% per minut det tar innan hjärtstarare eller annan behandling sätts in. Tänker man på att det ofast tar minst tio minuter innan en ambulans är på plats förstår man att vinsten av att ha en hjärtstartare på plats är avsevärd.

Läs mer om Medigos hjärtstartare, HLR utbildning  och första hjälpen-utbildning.