Omvårdnad Gävle

Omvårdnad Gävle ger hemtjänst, boendestöd, personligt stöd och personlig assistans inom Gävle kommun. De bedriver även verksamhet i form av äldreboenden, korttidsenheter, gruppbostäder och dagverksamheter.