Fairmate

Fairmate arbetar för att skapa kreativa och effektiva mötesplatser som engagerar deltagarna och hjälper deras kunder att göra affärer.

Fairmate levererar innovativa och kundanpassade lösningar för bl a mässor, utställningar och butiker. De kan ta hand om allt från idéer, koncept och design till att bygga lösningarna och fylla dem med innehåll.