Johan Skoog Arkitektkontor

Företaget
Johan Skoog arkitektkontor AB är ett arkitekt- och ingenjörskontor som funnits sedan 1989. Kontoret är baserat i Gävle och verkar främst i dess region men har även uppdrag i andra delar av Sverige.
Resurser
Uppdragen spänner över bostäder, kontor, industrier, inredning mm.
Kompetens
Med en lång och omfattande kännedom av byggprocessen, kan vi erbjuda tydlighet och trygghet vilket skapar kvalite vid varje projekt vi tar oss an. Med kompetens inom husbyggnadsarkitektur, konstruktion, inredning mm. erbjuder kontoret anpassade tjänster beroende projektets karaktär.
Drivkraft
Vårt mål är att skapa innovativ och samtida arkitektur, som reflekterar omvärlden och individen. Arkitektur som skapar mervärden och överträffar förväntningar. Kärnan i processen från ide till förverkligande utgår ifrån nära samarbete med beställare mot det gemensamma målet.

Johan Skoog arkitektkontor AB startade 1989 i Gävle där de har de flesta av sina kunder även om de är aktiva i hela Sverige. Johan Skoog arkitektkontor är heltäckande och har både arkitekter (inkl. inredningsarkitekt) och ingenjörer.
Kontoret projekterar allt från industrier, bostäder och kontor och utför även rena inredningsuppdrag. I nära samarbete med uppdragsgivaren arbetar de i hela processen från idé till färdigställande.

Arkitektkontorets mål är att "skapa innovativ och samtida arkitektur, som reflekterar omvärlden och individen". 

På webbyrån har vi hjälpt Johan Skoog arkitektkontor att skapa deras hemsida som är baserad på wordpress.