Enkel webbplats för MHK

Mellansvenska Handelskammaren använder Frontpage för att redigera sin webbplats och ville därför ha en ny webbplats baserad på samma teknik.

Vi har hjälpt dem att skapa en ny sida utifrån deras designönskemål.