SSNF

Vi bistod SSNF med vidareutveckling av deras webbplats baserad på EPiServer. Bland annat lade vi till funktioner för att förenkla för medlemmar att logga in samt förbättrade medlemsregistret som finns in byggt i lösningen.
Hemsidan sågs även över designmässigt och vi snyggade upp vissa delar som inte var så användarvänliga.

Information