SSNf

SSNf, Svenska Stadsnätsföreningen är en branschorganisation för stadsnätägare med öppna nät samt för tjänsteleverantörer, operatörer och andra som arbetar med bredband.

SSNf bildades 1993 och har i dag hundratals medlemmar.