Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är en stiftelse som arbetar med forsknin goch utveckling inom äldreomsorg, äldrevård och hälsofrämjande insatser för äldre.

Vi designade och utvecklade deras webbplats som är baserad på EPiServer.

Bilder

Information