Äldrecentrum

Äldrecentrum startades 1986 (10 år innan vi startade webbyrå) och leds av en politisk styrelse och ett FoU-råd. Huvudmän är Stockholms läns landsting och Stockholms stad.

I Äldrecentrums verksamhet ingår att producera utredningar, kunskapsöversikter och utvärderingar. Äldrecentrum arbetar också med kompetens­utveckling genom utbildningar, föreläsningar, seminiarer och olika nätverk.

För Äldrecentrum har vi på webbyrån i Gävle bl.a producerat deras hemsida, baserad på EPiServer. Vi har även hjälpt till med förvaltning och vidareutveckling genom åren.

Hemsida Gävle?

Behöver du också en hemsida? Extrude Webbyrå har kontor i Gävle men vi har kunder från många håll i lander. Stockholm, Sandviken, Älvdalen och Älvkarleby är några av platserna där våra hemside-kunder sitter. Du behöver alltså inte vara från Gävle för att kontakta oss med ditt webbprojekt.

Förutom hemsidor gör vi även mobilappar, interaktiva presentationer och mycket annat som rör digital kommunikation.