SLSO Insidan

Intranät utvecklat i EPiServer för Stockholms läns sjukvårdsområde (en del av Stockholms läns landsting). Intranätet är omfattande och har ca: 12 000 användare. Intranäntet är indelat i ca: 130 olika webbplatser som motsvarar de enheter som de anställda tillhör. Varje enhet ansvarar för sin egen webbplats samtidigt som man från centralt håll också hanterar information som gäller alla och som också visas på respektive enhets webbplats.

Via AD-koppling i EPiServer hanteras rättigheterna och därifrån styrs även vilken enhets startsida som besökaren tillhör (via autoinlogging slussas besökaren rätt). Alla kan samtidigt besöka andra enheters sidor och intranätet är även öppet för anonyma gäster (inom Stockholm Läns Landsting nät).

Webbplatsen är byggd på EPiServer CMS 5.