SLSO Stockholms Läns Landsting

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) erbjuder vård i livets alla skeenden via över hundra enheter i form av bl a mottagningar och verksamheter.

Stockholms läns sjukvårdsområde ansvarar för landstingets psykiatri och för specialiserad beroendevård och rättspsykiatri.

Primärvården består av barn- och mödravårdscentraler, husläkare och rehabiliteringsenheter.

SLSO driver också hjälpmedelsverksamhet, habilitering, geriatrik och avancerad hemsjukvård.

SLSO har ca 11 000 anställda.

Vi skapade SLSOs gemensamma intranät med över 120 enheter och över 11 000 användare. Intranätet byggdes med EPiServer 5 som grund och uppdaterades senare till EPiServer 6. Efter lansering hjälpte vi till med Förvaltning och vidareutveckling.