Demens ABC

Demenscentrum driver Demens ABC, en utbildning som bygger på Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.
Utbildningen riktar sig till de som arbetar inom vård och omsorg men är öppen för alla som är intresserade av demensvård.

För att väcka mer intresse och för att på ett enkelt sätt kunna se hur utbildningsnivån ser ut över hela landet har vi tagit fram en lösning där man enkelt kan få aktuell statistik utifrån län och kommuner.

Fram till november 2011 hade över 24 000 genomgått utbildningen.

Här kan du se aktuell statistik »

 

Demenscentrum kan själva enkelt lägga till aktuella siffror i EPiServer sedan sköter presentationen sig själva.

Bilder

Information