Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum är ett kompetenscentrum för demensområdet som drivs på uppdrag av regeringen och socialstyrelsen som även finansierar verksamheten. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Stiftelsen Silviahemmet står bakom Svenskt Demenscentrum.

Svenskt Demenscentrum fungerar som en kunskapsbank där man samlar och sprider information som t ex forskningsrapporter, statistik m.m. och man fungerar som en länk mellan forskning, praktik, beslutsfattare och landets FoU-verksamheter.

Vi  på Extrude Interactive Webbyrå hjälper dem med utveckling och förvaltning av deras deras webbplats som är byggd på plattformen EPiServer.

Projekt