Omdesign av omvårdnad Gävle

Omvårdnad Gävle som sköter stöd och omsorg inom Gävle kommun vill stärka sin identitet och ett led i det ville de ha hjälp med omdesign av sin webbsidor. Vi utgick från deras grafiska profil och skapade en ny design utifrån de ramar som fanns (Omvårdnad Gävle är en del av Gävle kommun och deras webbplats är en del av Gävle kommuns webbplats).
Vi hjälpte även till med front-end utvecklingen på webbplatsen som är baserad på EPiServer.

Information