Vidareutveckling av Demenscentrums EPiServerwebbplats

Vi har genomfört ytterligare vidareutveckling av Demenscentrums webbplats. Bl.a. nya sidtyper för ubildningar där besökaren nu har möjlighet att göra kategoriserade urval.

Information