Air Duct Challenge - Spel för Lindab

Vi har skapat ett spel för Lindab som de använder på mässor för att locka besökare och skapa engagemang i montern. I spelet ska spelaren så snabbt som möjligt lägga ut rör för att ansluta fläktrum och don på smartaste sättet.

Uppdraget bestod i att hitta en bra spelidé, designa och utveckla spelet.
Vi använde unity som utvecklingsverktyg.

Bilder

Information