Andreas Ekberg

Position
Webbutvecklare, Apputvecklare
Telefon
073-77 81 840
E-post

Arbetar huvudsakligen med utveckling av hemsidor (främst backend i Drupal) och Appar för IOS och Android. Systemutveckling i PHP och .NET och självklart även front-end är andra områden som Andreas arbetar med.

Exempel på tekniker/ramverk etc:

  • Drupal
  • Wordpress
  • Cordova
  • Xcode
  • Android
  • Angular
  • JQuery
  • CSS
  • PHP
  • .NET