Vitendo Affärsutveckling

Vitendo Affärsutveckling hjälper företag som vill och kan växa med deras affärsutveckling. Vitendo drivs av Mikael Eriksson som har många års erfarenhet inom affärsutveckling och försäljning. Han har bl a arbetat som produktchef, marknadschef och säljchef på flera större företag men idag driver han egen verksamhet. I sin egna verksamhet har han arbetat fram en egen metod, Vitendometoden. Han hjälper företag med praktisk affärsutveckling där bl a paketering är en av de viktigaste delarna.

Mikael hjälper även företag med strategiska frågor i ett inledande förarbete när behovet finns.

Vi samarbetar ofta med Mikael då den digitala närvaron i dag är en viktig del i marknadsföringen. Hemsida, digital kommunikation, sociala medier mm. är något som bör tas upp ledningsnivå i dag.

Vitendo - Affärsutveckling och Paketering.