Gävle golfklubb

Gävle Golfklubb

1932 hade man planer på att starta en golfklubb i Gävle men andra världskriget satte stopp. 1946 kom man i gång igen och en kostnadskalkyl som man genomförde visade att en 9 håls bana skulle kosta 150 000 kr.

Föreningen Gävle GK bildandes 3 Juni 1949 och man hade då 30 st medlemmar. Årsavgiften var då 50 kr. Det första klubbhuset (nuvarande konferenshuset) skänktes av en engelsman till klubben 1951.

De första 6 hålen öppnades i juni 1951.
9 hål fick man 1953, 13 hål 1972, och 18 hål 1972.

Den nya banan (Avan) invigdes med 9 hål 1988 och 18 hål 1998.

 Pay & Play banan med 9 hål stod klar 2006.

Nuvarande klubbhus byggdes 1998 (samma år som det stora snöovädret).

När det gäller banorna är Avan en tuff mästerskapsbana medan Gamla banan är en skogsbana som kräver att man planerar sitt spel.  

Rubrik

Gävle Golfklubb - Gamla banan

Gävle Golfklubb - Avan