Vad kostar EPiServer?

Priset på EPiServer varierar mycket beroende på vilken licens du är i behov av. När det gäller den totala kostnaden för att utveckla en EPiServer-baserad webbplats skiljer det sig väldigt mycket beroende på hur omfattande lösningen är.

Förutom licensen tillkommer det konsultkostnader. Det är svårt att uppge en generell kostnad eftersom det beror på många faktorer. Webbplatsens design och utformning, vilka funktioner och sidmallar som ska ingå mm.

En Episerverwebbplats kan kosta allt från runt 100 000 kr upp till flera miljoner.

Design och utveckling krävs det alltid men sen kanske du även vill ha hjälp med förstudie, kravspecifikation, tillgänglighetsanpassning, acceptanstester, sökmotoroptimering, utbildning, drift och förvaltning.En förstudie som utmynnar i en kravspecifikation är nästan alltid att föredra. Det hjälper dig som kund att sätta dig in i EPiServers möjligheter samtidigt som man utreder hur just er webbplats ska utformas. När förstudien är klar är det bra att uprätta en kravspecifikaiton. Den som utvecklar lösningen får i sin tur ett bra underlag och kan mycket lättare lämna ett kostnadsförslag.

Vet man på ett ungefär vad man vill ha och bara behöver en ungefärlig kostnadsuppskattning utan att lägga för mycket tid inledningsvis går det bra att slå oss en signal så hjälper vi till med det.

Vi kan bistå dig som redan sitter med en EPiServerplattform vare sig det gäller större eller mindre vidareutvecklingsuppdag.