CMS och publiceringsverktyg

Idag underhåller man själv sin egen webbplats eller sitt intranät och det efterfrågas allt mer efter funktioner för att underlätta arbetet. Därför är dagens webbplatser alltid baserade på någon form av CMS eller webbpubliceringsverktyg. Eftersom vi på webbyrån arbetar med flera olika system kan vi alltid erbjuda den optimala lösningen oavsett behov.

För att underlätta utvecklingen av webbplatser, intranät och portaler finns det idag flera olika paketlösningar att välja mellan, s.k. Content Management System (webbpubliceringverktyg, eller innehållshanteringssystem som det även kallas). Dessa system används som plattform när webbyrån utvecklar olika lösningar och de innehåller mycket av den grundfunktionalitet som behövs. Fördelen är att webbyrån slipper börja från början och utvecklingsarbetet går fortare (och du som kund sparar pengar).

Systemen sparar mycket tid men de skiljer sig ofta åt på olika sätt när det gäller utformning och den funktionalitet som ingår. Flexibiliteten och möjligheterna att växa med systemen ser också olika ut. Därför är det viktigt att välja rätt system utifrån nuvarande och framtida behov för att inte behöva byta lösning när behoven förändras.

Eftersom önskemålen ser olika ut för olika kunder arbetar vi med i huvudsak fyra olika plattformar; EPiServer, Umbraco, Dupal och Wordpress. Det är ovanligt att en och samma webbyrå arbetar med flera plattformar, fördelen som vi ser det är att vi alltid kan erbjuda en optimal lösning utifrån dina förutsättningar. Samtliga av de system vi arbetar med går att anpassa och vidarutveckla.

Även om paketlösningarna som nämns ovan ofta sparar mycket tid kan det i vissa situationer ändå vara bättre att välja att skräddarsy ett system från grunden, som exakt uppfyller dina behov.

Att göra rätt val är inte alltid så lätt och det bästa är oftast att du kontaktar en webbyrå eller en IT-Konsult. Då kan de titta på dina behov och rekommendera det CMS som är lämpligast för dig. De kan även demonstrera de olika systemen för att du själv ska kunna bilda dig en uppfattning.

Vill du själv skaffa dig mer information kan du läsa mer om EPiServer, Drupal, Umbraco och Wordpress i menyn till vänster.