Umbraco, en jämförelse

För den som vill gå lite mer på djupet för att förstå Umbraco jämför vi här med några andra publiceringssystem/CMSer. Vi jämför inte varenda liten detalj utan tar upp det vi tycker är viktigast att känna till när du ska välja lösning.

 

Umbraco v.s. EPiServer.

Umbraco är på många sätt likt EPiServer.
Strukturen i Umbraco är t.ex. lätt att lära sig för de som ska arbeta med uppdateringar och underhåll eftersom webbplatsens alla sidor visas i en logisk trädstruktur där det är lätt att hitta.

Rättighetshanteringen i Umbraco stöder användargrupper och rättigheter på ungefär samma sätt som EPiServer.

Sidornas uppbyggnad påminner även de om EPiServer och texteditorn som man använder för att lägga in innehåll är densamma som i EPiServer.

Några av de funktioner som EPiServer har men som Umbraco saknar i grundutförandet är:

  • Stöd för arbetsflöden som underlättar när det är många redakörer och det finns behov av att granska innehåll innan det publiceras. T.ex. kan den som skapar en sida skicka den vidare i ett arbetsflöde till en person som granskar och godkänner innan den publiceras.
  • Versionshistorik som gör det enkelt att gå tillbaka till äldre versioner av enskilda sidor på webbplatsen.
  • Rapportsystem där det är enkelt att få en översikt över innehållet på webbplatsen genom att t.ex. söka på senaste uppdaterade sidorna, senast avpublicerade osv. Bra funktioner för större webbplatser med många sidor och många redaktörer.
  • EPiServer Online center, en flexibel avdelning där det finns funktioner som underlättar för dig som redaktör. Här kan du lägga in egna noteringar, lägga upp sidor i webbplatse som du ofta redigerar och mycket annat. Nya funktioner kan läggas till allteftersom.
  • Globalisering, ett enkelt sätt att hålla reda olika språkversioner av webbplatsens olika sidor. Istället för att lägga upp nya "menyträd" som man gör i Umbraco så skapar man istället spårkversioner av de olika sidorna allteftersom de översätts och det går även att sätta regler för vad som ska hända om en sida inte är uppdaterad.

Om er webbplats inte kommer att inne hålla flera hundra sidor och det kommer inte att vara fler 5-6 redaktörer och ni inte har tänkt att översätta precis alla sidor på webbplatsen till fler än två språk är finesserna ovan inte nödvändiga och Umbraco räcker bra till.

Umbraco är inte lika spritt som EPiServer och tillgången till konsulter som är specialiserade på Umbraco är därför inte lika stor. 
Men Umbraco växer ständigt och bl.a. Microsoft själva och Peugot har webbplatser baserade på Umbraco.
Umbraco får därmed anses vara ett tryggt val till skillnad mot många andra mindre publiceringssystem.

 

Umbraco v.s. Drupal

Drupal är ett Open Sourcesystem som baseras på Linux.
För redaktören är sättet att arbeta i verktyget lite annorlunda.
Här utgår man snarare från olika innehållstyper som man skapar och sedan placerar där man vill ha dem i menyer mm. Eftersom menyn inte visas på ett tydligt sätt blir det därför lätt lite rörigare i Drupal än i Umbraco. Inlärningströskeln är därför lite högre i Drupal.

Å andra sidan har den avancerade användaren mer kontroll över webbplatsen och kan göra större förändringar. Visserligen är det oftast bäst att vända sig till webbyrån, risken finns att man gör fel. Men för den som vill lära sig finna möjligheten.

Drupal är i dag ett av det mest snabbväxande CMSen och det gör att det även finns många olika moduler och funktioner att lägga till. Finns det redan en färdig modul som gör det man vill göra går det förstås snabbare och blir billigare än att utveckla den från början.
Men det är en konst att välja rätt modul och om den som utvecklat den inte fortsätter att underhålla den kan det sluta med att den inte längre fungerar nästa gång det kommer en uppdatering av Drupal.
I både Umbraco och Drupal går det självklart att utveckla egna moduler och funktioner och även för Umbraco finns det moduler att lägga till.