Mer om Umbraco

Umbraco innehåller många funktioner och vi tar upp några av dem här. Vill du veta ännu om Umbraco kontakta oss för den demonstration.

 

Menyer och sidor i Umbraco

Den logiska uppbyggnaden i Umbraco där webbplatsens meny och sidor visas i form av en trädstruktur gör att det är enkelt att se hur allt är uppbyggt. När du skapar en sida skapas automatiskt en menylänk för den sidan. Skapar du nya sidor under en annan sida skapas det också automatiskt en undermeny. Det gör att Umbraco är lätt att använda eftersom du som användare enkelt ser hur det är uppbyggt.

När det gäller sidor kan du självklart även flytta sidorna och även styra i vilken ordning de ska hamna i menyer. Du kan även kopiera och radera sidor.

Umbracos filhantering

I Umbraco har du ett eget mediarkiv där du laddar upp bilder, filmer, dokument och andra filer som du vill använda på webbplatsen. Mediaarkivet fungerar ungefär som ditt vanliga filsystem. Du kan skapa kataloger där du lägger filerna för att arrangera det på det sätt som passar dig bäst. Du behöver inte heller ladda upp filerna en i taget utan kan ladda upp flera på en gång.

Texteditorn i Umbraco

Texteditorn fungerar ungefär som en ordbehandlare, t.ex. Word och det är i den du arbetar när du lägger in text och bilder. Umbraco använder sig av samma textedtior som EPiServer. I texteditorn finns stöd för flera funktioner, vi listar några av dem här:

  • Möjlighet att lägga in bilder och styra storleken på dessa
  • Skapa länkar, både textlänkar och bildlänkar
  • Formatera texten på olika sätt som fet, kursiv, understruken och det går att byta typsnitt och färg. Stöd finns även för att använda stilmallar som anpassas efter dina behov.
  • Skapa tabeller med valfritt antal kolumner och rader.
  • Skapa punktlistor och numrerade listor
  • Skapa ankarlänkar för att navigera på sidan
  • Kopiera och klippa ut text och att klistra in den.
  • Justera texten som höger- eller vänsterställd eller centrerad

 

Rättigheter och användare

I Umbraco ingår ett system för att hantera rättigheter och användarkonton. Varje användare kan tillhöra olika roller och få olika rättigheter. Det gör att du i detalj kan styra vilka som får göra vad. En redaktör kanske får skapa sidor och lägga in innehåll men inte publicera det innan någon granskat det. En annan redaktör kanske får publicera men bara på en viss del av webbplatsen. Systemet är flexibelt och innehåller allt du behöver. Det kan även användas för att hantera besökare av webbplatsen om du vill skydda vissa sidor från den vanlige besökaren men släppa in kunder på vissa sidor.