Mer om teknik

Vi på webbyrån strävar alltid efter att hitta den optimala lösningen för våra kunder. Här berättar vi lite om hur det ser ut i branschen när det gäller teknik för hemsidor och varför vi arbetar som vi gör.

I dag är det en självklarhet att du som kund själv ska kunna uppdatera och hantera innehållet på er hemsida (och ert intranät) utan att behöva kontakta webbyrån. Helst ska det även finnas smarta funktioner som underlättar arbetet maximalt t.ex. genom att förenkla arbetsuppgifterna.

Dessutom ställs ofta krav på integrering med andra system och olika former av automatisering mm.  En hemsida måste också fungera i alla webbläsare och på alla plattformar. Den ska dessutom vara byggd optimalt för sökmotoroptimering.
Säkerheten är något som också blir allt viktigare då antalet attacker på hemsidor bara ökar.

För att uppfylla alla krav krävs det att den bakomliggande tekniken fungerar och att den som programmerar hemsidan behärskar den fullt ut. Samtidigt ser behoven olika ut från uppdrag till uppdrag vilket kräver flexibilitet. Det här ställer stora krav på webbyrån som ska hjälpa till att producera hemsidor, intranät mm.

Längre tillbaka var hemsidorna enkla och behövdes det speciella funktioner byggdes de från grunden. I längden blev det ohållbart. Därför skapades olika lösningar som kom ut på marknaden. De kallades publiceringssystem eller CMS (Content Management System) och hade inbyggda funktioner som var anpassade för att publicera innehåll på internet och på intranät.
De används som plattform av webbyråerna när de skapade en hemsida och gjorde att de inte behövde börja från början varje gång.

Många webbyråer utvecklade egna lösningar som många gånger är bra men som samtidigt skapar en inlåsning. En kund som vill byta webbyrå måste även byta publiceringsystem och börja om från början med sin hemsida. En annan nackdel är att kunderna samlades i samma lösning. Om en kund behövde mer funktionalitet var det svårt att ordna eftersom det skulle påverka samtliga kunder.

Fördelen med den typen av lösning är att den ofta blir relativt billig eftersom det knappt krävs någon anpassning för kunden (eftersom det inte finns lika mycket som kan anpassas). Kunden får ta det som det är helt enkelt och ofta fick (eller får) kunderna ändå betala ett relativt högt pris ändå. En bra affär för webbyrån :-)

Webbhotellen började även de att erbjuda enklare publiceringssystem. Den typen av lösning var ännu mer standardiserad och valfriheten ännu lägre. Kostnaden blev väldigt låg men kvaliteten på den typen av webbplatser passar bäst för privata hobbyprojekt och väldigt små eller nystartade företag som endera behöver en väldigt enkel hemsida eller där låg kostnad är det primära. 

De företag (webbyråer och webbhotell med egna system) har en affärsmodell där de tar ut en låg startkostnad men istället har en högre avgift per månad. Det primära blir att få in fler och fler kunder i samma system. De blir därför ofta bekväma och fortsätter att sälja samma lösning år ut och år in. Det kostar mycket pengar att utveckla lösningarna utan att det ger några direkta inkomster. Därför läggs det sällan tid och resurser för att utveckla  och förbättra de typerna av publiceringsystem och de blir med tiden föråldrade.  

För oss har kvaliteten alltid varit viktigast. Därför har vi istället valt att arbeta med standardiserade produkter där fokus ligger på att ta fram ett så bra CMS som möjligt samtidigt som det ska vara flexibelt för oss att anpassa hemsidorna mot våra kunder. Utvecklingen av de plattformarna drivs av företag eller när det gäller Open source av alla de entusiaster som varit med att skapa dom. Oavsett vilket är det har de dom bakomliggande drivkrafterna för att verkligen vilja ta fram bra system för att skapa hemsidor mm. Misslyckas de blir de kortlivande.

Det finns flera standardiserade CMS som i sin tur är olika och eftersom behoven ser olika ut för olika kunder arbetar vi med i huvudsak fyra  olika plattformar: EPiServer, Umbraco, Dupal och Wordpress. Vi kan därför alltid erbjuda en optimal lösning utifrån dina förutsättningar, De  hemsidor, intranät eller kampanjsajter som vi levererar äger du som kund. Du kan byta ut oss mot en annan webbyrå när som helst eller välja att flytta till andra webbhotell.

Systemen sparar mycket tid men de skiljer sig åt på olika sätt när det gäller utformning och den funktionalitet som ingår. Flexibiliteten och möjligheterna att växa med systemet ser också olika ut.

Därför är det viktigt att välja system utifrån nuvarande och framtida behov. Det är förstås lätt att tänka att man bör välja det mest kraftfulla systemet redan från början men samtidigt gäller det att vara kostnadseffektiv.

Nu handlar inte allt vi gör om hemsidor och intranät som baseras på standardiserade plattformar. Vi utvecklar även kundanpassade IT-lösningar inom olika områden. Unika system som vi bygger från grunden när det inte finns något färdigt att utgå från. 

Vi arbetar med två plattformar, dels med Microsofts .NET plattform med MS-SQL och dels PHP med MySQL. 

Vi har bl.a. byggt tidrapporteringssystem, rekryteringssystem, enkätlösningar, språkprogram och en hel del annat genom åren.