Utveckling i Drupal

Vi använder självklart Drupal för utveckling av hemsidor och intranät men eftersom Drupal är väldigt flexibelt och anpassningsbart använder vi det även när vi utvecklar lösningar som mer påminner och skräddarsydda specialsystem. Vi gillar helt enkelt Drupal och har lång och bred erfarenhet av att arbeta med ett av världens mer genomtänkta CMS.

Förutom webbplatser/hemsidor och intranät har vi tex. byggt rekryteringssystem, olika dokument och arkivlösningar, skräddarsydda backendsystem och en hel del annat.
Förutom god kännedom om Drupal och de moduler som finns är vi duktiga på att fundera ut det smartaste sättet att skapa lösningar. Finns inte det inte moduler som passar för behoven utvecklar vi egna.

 

Livet som Drupalutvecklare

 

Att utveckla i Drupal handlar mycket om att förstå logiken i hur Drupal är uppbyggt och hur datat hanteras. Du behöver känna till hur moduler är uppbyggda och hur kopplingar görs både mellan moduler och Drupal och mellan moduler.  Med Drupal kommer du väldigt långt utan att behöva skriva någon kod (och kan istället koncentrera dig på logiken). Det handlar mycket om konfiguration när du arbetar som utvecklare i Drupal. Du sätter upp nodtyper som anger vilka fält/egenslaper som behövs. Via vyer kan du ange hur data ska visas .tex. i listor och du kan skapa upp regler för hur menyer ska fungera osv. Det går att skapa regler för olika händelser osv.

Eftersom Drupal (tillsammans med alla moduler) är så dynamiskt och kraftfullt blir det en hel del att hålla reda på jämfört med t.ex. Wordpress.

Styrkan hos Drupal är modulerna

Det är kanske lite elakt, egentligen är det Drupal arkitektur som gör det möjligt att på ett smart sätt utveckla moduler som integreras. Men Drupal är ett ramverk som måste kompletteras med moduler (även om fler funktioner ingår i från början nu i Drupal 8 jämfört med tidigare versioner.)

Modulerna är förenklat sett tillägg som låter dig utöka funktionaliteten i Drupal. Modulerna följer (för det mesta) hur Drupal fungerar, dv.s. du som utvecklare behöver inte programmera.  

När du utvecklar i Drupal är det helt nödvändigt att ha god kolla på ett flertal moduler. vad de gör och hur de fungerar och du måste även vara beredd på att i böand testa flera moduler  för att avgöra om de tillför den funktionalitet som krävs och om det är en stabil framtidssäker modul. Desto mer erfaren du blir desto fler moduler lär du känna utan och innan och du kommer att lära dig vilka du nästan alltid använder.