Drupal - för drifttekniker

Drupal fungerar utmärkt för besökaren oavsett  webbläsare och designen kan utan problem utformas responsivt för att fungera på alla plattformar som mobiler, surfplattor mm. Hur bra det fungerar avgörs snarare av kompetensen hos den som utvecklar webbplatsen. (I Drupal 8 har nya funktioner tillkommit som ytterligare förenklar för utvecklare att skapa responsiva webbplatser.)

Driftsmiljö för Drupal

Alla webbplatser behöver driftas på en webbserver. Vi hjälper oftast våra kunder att ordna driften endera via våra egna miljöer eller genom tredje part. För de kunder som eventuellt själva vill drifta Drupalbaserade lösningar kan denna information vara bra att känna till.

Drupal kan köras i många operativsystemsmiljöer t ex Windows, Mac OS X, Linux eller andra plattformar med stöd för antingen webbservern Apache, Nginx eller IIS.
Linux (t ex Debian eller Ubuntu är det mest vanliga).

Drupal behöver en databas för att lagra innehåll och inställningar, därför behövs också tillgång till en databasserver, MySQL är den allra vanligaste men även PostgreSQL eller MongoDB fungerar med Drupal.

På plattformen Microsoft Windows kan Drupal installeras med hjälp av Microsoft Web Platform Installer. Web PI kommer automatiskt att upptäcka eventuella saknade beroenden som exempelvis PHP eller MySQL och installera och konfigurera dessa innan Drupal installeras.
Observera att prestandan blir något sämre när PHP och MySQL körs på Windowsserver i jämförelse med en Linuxserver. Om webbplatsen i Drupal är det enda som behöver driftast är Linux alltså att föredra med WIndows kan vara det bästa valet om det redan finns en server som används även till andra lösningar.
Ett sätt att förbättra prestandan kan i vissa fall vara att istället köra en virtuell server på Windowsserver där man installerar Linux som operativ men det kräver att servern har tillräckligt med RAM minne.

PHP är också ett krav för att Drupal ska fungera , se mer angående olika versioner Drupal och de krav som ställs.

Webbservrar för Drupal

Apache 2.x
På Unix, Linux, OS X och WIndows)

Nginx 0.7.x, 0.8.x, 1.0.x, 1.2.x, 1.4.x, 1.5.x
Unix, Linux, OSW och WIndoes

Microsoft IIS 5, 6, 7

Microsoft Windows


Databasversioner för Drupal

MySQL 5.5.3/MariaDB 5.5.20/Percona Server 5.5.8 or higher with PDO and an InnoDB-compatible primary storage engine,
PostgreSQL 9.1.2 or higher with PDO,
SQLite 3.6.8 or higher
Drupal 7:
MySQL 5.0.15/MariaDB 5.1.44/Percona Server 5.1.70 or higher with PDO,
PostgreSQL 8.3 or higher with PDO,
SQLite 3.3.7 or higher
Drupal 6:
MySQL 4.1.1 or higher,
PostgreSQL 7.1

Drupal 8:
MySQL 5.5.3 / MariaDB 5.5.20 / Percona Server 5.5.8 eller högre med PDO och en  InnoDB och en kompatibel. primär lagringsmotor.
PostgreSQL 9.1.2 eller högre med med PDO
SQLite 3.6.8 eller högre

Drupal 7:
MySQL 5.0.15 / MariaDB 5.1.44 / Percona Server 5.1.70 eller högre med P DO, PostgreSQL 8.3 eller högre med PDO,
SQLite 3.3.7 eller högre

Drupal 6:
MySQL 4.1.1 eller högre, PostgreSQL 7.1

Det går även att använda Microsoft SQL och Oracle men då krävs tilläggsmoduler.

PHP för Drupal

Drupal 8:
PHP 5.5.9 eller högre

Drupal 7:
PHP 5.2.5 eller högre (5.4 eller högre rekommenderas).

Drupal 6:
PHP 5.x enbart (5.2.5 eller högre rekommenderas)
OBS PHP 4.X stöds inte längre. 

OBS!
Observera att kraven ovan avser Drupals grundinstallation. Tilläggsmoduler som används kan ha krav som skiljer sig från grundversionen av Drupal. Innan driftsmiljö sätts upp bör detta kontrolleras för att undvika att behöva ominstallerar PHP.