Drupal support och utveckling

Har du en befintlig webbplats byggd på Druoal och behöver hjälp med support och utveckling hjälper vi gärna till.

Det är inte helt ovanligt att kunder hör av sig till oss och behöver hjälp med sin webbplats för att de endera inte kommer överens med sin nuvarande leverantör eller att de inte längre finns kvar. När de kontaktat andra leverantörer har de ofta bara rekommenderat att dem ska bygga en ny webbplats.

Behöver du en ny leverantör när det gäller förvaltning, support och utveckling av din Drupal hemsida är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi arbetar gärna vidare med befintliga lösningar.

Det är förstås alltid roligast att bygga nytt men det är oftast helt onödigt. Det är sällan några problem att ta över webbplatser baserade på Drupal och fortsätta vidareutveckla dom.

Vi försöker alltid se till kundens bästa. Att alltid föreslå att börja om från början med en ny hemsida tycler vi inte är seriöst. Det är bara ett sätt att försöka få mer betalt (det kan även bottna i lathet eller brist på kompetens, det kan vara besvärligt att sätta sig in lösningar som andra byggt). 

Det är klart att det inte alltid går att fortsätta med en gammal lösning. Är hemsidan baserad t ex på Drupal 5 eller 6 behöver den uppdateras men eftersom det skiljer sig så mycket rent tekniskt mot senaste versionerna av Drupal kan det innebäar mer arbete att försöka uppgradera än att börja om men ofta går det att migrera det mesta till en nyare version av Drupal.

Har du en Drupal hemsida och behöver hjälp, tveka inte att kontakta oss!