EPiServer, teknisk information

EPiServer är baserat på Microsofts .NET-plattform och EPiServer driftas därför på Microsoft Windows Server.

Databaser som kan användas med EPiServer är MS SQL och Oracle. Det fungerar även med MS SQL Express för mindre webbplatser.