ALMI Gävleborg

ALMI Företagspartner Gävleborg hjälper innovatörer och företag med finansiering och affärsutveckling. 

Almi Företagspartner ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 19 dotterbolag varav ALMI Gävleborg är ett av dem. Dotterbolagen ägs till 51 procent av Almi Företagspartner och till 49 procent av regionala ägare t ex landsting eller regionförbund.

ALMI bildades 1994 men har sina rötter redan från 40- och 50-talet och de företagarföreningar som då fanns.

För ALMI utvecklade vi på webbyrån dels en ny webbplats med ett skräddarsytt CMS och dels ett kundanpassat system för att hantera konsulternas tidredovisning.