Alfaskop

Alfaskop är ett börsnoterat IT-bolag med 44 000 medarbetare. Alfaskop satsar stort på s.k. ASP (Application Service Provider) som gör det möjligt för kunder att själva behöva drifta sina applikationer.

 För Alfaskop har vi bl a producerat 3D-animerade filmer.

Anmärkning:
Alfaskop gick i konkurs 2001.
ASP kan ses som en föregångare till dagens s.k.
molntjänster.