Älvkarlebyhus

En av webbyråns äldsta kunder Älvkarlebyhus är ett bostadsföretag som bildades 1949 då som en stiftelse men sedan 1997 är det ett aktiebolag som ägs av Älvkarleby kommun.

Älvkarlebyhus förvaltar över 1 000 lägenheter och ett hundratal lokaler, garage och P-platser i  kommundelarna Skutskär, Älvkarleby, Älvkarleö, Marma och Gårdskär.

Älvkarlebyhus tillhandahåller även båtplatser vid Bodaån, med förtur för de egna hyresgästerna samt studentboende för studerande vid Högskolan i Gävle.