Enator

Enator är ett stort IT-konsultföretag med kunder bl a inom bank-, finans- och telekombranschen.

Anmärkning:
Enator gick senare samman med Tieto under namnet Tieto Enator men heter numera endast Tieto.