Evolutionsbiologiskt centrum - EBC

EBC, Evolutionsbiologiskt centrum i Uppsala forskar på "evolutionära processer på alla nivåer, från molekylär evolution och evolution av genetiska system, organ och immunsystem till evolution av lokala anpassningar och sociala beteenden inom naturliga populationer, processerna bakom artbildning och organismernas släktskap"

Det är inte alltid så krångligt som det låter. Det kan handla om hur våra sädesslag såg ut förr i tiden, hur olika kemiska ämnen påverkar generna och om hur man kan spåra miljögifter genom att använda gälar från fiskar.