Gävle & Co

Gävle & Co Turism och Kongress är en ekonomisk förening som bildades 1997. Gävle & Co har som uppdrag från Gävle kommun att sköta drift av Gävle Turistbyrå, marknadsföra konferenser och kongresser samt marknadsföring i regional samverkan i projektet Gästrikland Turism.