Gävle Markplanering

Gävle Markplanering tillhandahåller skötsel av trädgårds- och parkanläggningar samt försäljning av produkter för utemiljöer. De erbjuder även design och konsultation.

Gävle markplanering grundades 1972 och har ca 35 medarbetare.

Anmärkning:
Gävle Markplanering heter numera Rönngren Mark & Trädgård.